تماس 09111585248

بایگانی ماهانه:فوریه 2017

بوراکس

نام های دیگر : Borax ، بوره ، دی سدیم تترا بورات ، سدیم بورات ، سدیم تترا بورات ، نمک اسید بوریک. گرید محصول : 1. بوراکس صنعتی 2. بوراکس آزمایشگاهی. مشخصات : بوراكس عبارت است بورات سدیم آبدار، یا تترابورات است، كه ابتدا در ثبت تحت نام ایرانی بوره به معنی سفیده، تهیه […]

بیشتر بخوانید...